Omvårdnad vid astma, allergioch KOL del 2

15 hp med start hösten -23. Sista anmälningsdag 17 april. Kursen genomförs digitalt.

Datum för event: -

Plats: Digital utbildning

Publicerad: