Omvårdnad vid astma, allergi och KOL del 1

15 hp start hösten -23, sista anmälningsdag 17 april

Datum för event: -

Plats: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Publicerad: