ENKÄT Transition

Bästa ASTA medlem

Fram till idag (9/1) har 68 ASTA medlemmar besvarat enkäten om transition mellan barn och vuxensjukvård, vilket jag är mycket tacksam över. För att få en tydligare bild av hur överföringen av unga med astma och allergisjukdom bedrivs samt få ta del av era tankar om möjliga hinder och underlättande faktorer för en optimal transition vore jag tacksam om fler av er har möjlighet att besvara enkäten via nedanstående länk. Enkäten är kort, tar ca 10 minuter.

https://response.questback.com/dynamic/karolinskainstitutet/8a8ujfpdzn/answer?sid=QxWwrIid7M&Organisation=ASTA Länk till annan webbplats.

Dina svar behandlas anonymt. Enkätresultatet kommer att presenteras på nationella och internationella möten.

Med vänliga Hälsningar

Inger Kull

Professor i Vårdvetenskap, Karolinska Institutet och Sachsska barnsjukhuset

Email: inger.kull@ki.se

 

Senast publicerad: