ASTA-dagen 2021

Pga pandemin så blev ASTA-dagarna till en helt digital ASTA-dag istället 2021. Det blev intressanta föreläsningar och mycket frågor i chatten vilka kunde besvaras och diskuteras. Den sedvanliga middagen samt minglet saknade vi dock denna gång!

Program 2021 Pdf, 213.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bästa poster 2021:

KOL-pussel  Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 

Motivering: Genom samordning och struktur har man möjliggjort en enhetlig och likvärdig vård för KOL-patienterna. Med en innovativ layout fångar postern åskadarens öga och nyfikenhet samt förmedlar budskapet på ett enkelt och överskådligt sätt

Övriga postrar:

Optimerat vårdtillfälle vid KOL- exacerbation leder till färre återinläggningar. Pdf, 105.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Svår astma i Västra Götaland – resultat från West Sweden Asthma Study Pdf, 580.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsvägen från slutenvård till primärvård för KOL-patienter med akut exacerbation Pdf, 452.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Astmadiagnos baserat på lungfunktion och digitalt beslutsstöd - ADVERT Pdf, 282.9 kB, öppnas i nytt fönster.

______________________________________________

Exempel på råd och rutin för handläggning av pollenallergi efterfrågades och ligger nu i Verktygslådan under rubrik Astma/Allergi/KOL-sjuksköterska


Senast publicerad: