ASTA-dagarna 2022

Tack till den lokala arrangörsgruppen som efter 2 års pandemi äntligen kunde bjuda på uppskattade dagar i Västerås!

Program 2022 Pdf, 237.1 kB.

Bästa poster 2022:

Snabbare vård och minskade besvär med eksemskola  Pdf, 877.6 kB, öppnas i nytt fönster.Anna Bernholm, barnmottagningen, Östersunds sjukhus

Motivering till bästa poster:

Postern är intresseväckande och har ett tydligt budskap. Den belyser betydelsen en av en astma-/allergi och KOL sjuksköterskas engagerade arbete med patienterna.

Arbetet visar på att en engagerad astma-/allergi- och KOL sjuksköterskas arbete har stor betydelse för att få en ökad kunskap och trygghet hos föräldrar.

Övriga postrar:

The usability of app based spirometry tests for detection of exercise induced bronchoconstriction in athletes  Pdf, 937 kB, öppnas i nytt fönster.Martine Isachsen

Kritiska fel i inhalationsteknik hos KOL-patienter Pdf, 288.5 kB, öppnas i nytt fönster. Johanna Sulku

One additional educational session in inhaler use for patients with COPD in primary health care Pdf, 528.4 kB, öppnas i nytt fönster. Annika Lindh

Allergicentrum 2-årig pilot med digitalt hjälpmedel, Pdf, 4.6 MB. Karin Hanson

The usability of app-based spirometry tests for detection of exercise-induced bronchoconstriction in athletes, Pdf, 5.9 MB. Martine Isachsen


Årets ASTA: Ingen nominering

Stipendieutdelning Öppnas i nytt fönster.

Presentationer:

FPIES hos svenska barn Pdf, 413.5 kB, öppnas i nytt fönster.Josefin Ullberg

Posterpresentation Eksemskola,  Pdf, 410.6 kB, öppnas i nytt fönster.Anna Bernholm

Klinisk nytta digitala verktyg Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. Maria Emilsson, Marianne Eduards

Tobaksprevention Pdf, 1.6 MB., Lena Lund

Vård vid KOL i livets slut, Pdf, 452.7 kB. Sofia Dettman

KOL-samordnare Sörmland, Pdf, 570.9 kB. Jenny Lindqvist, Marie Landeblad, Annelie Ådin

Transition, Pdf, 1 MB. Maria Öding

Medicinsk studie- och yrkesvägledning, Pdf, 1.8 MB. Marina Jonsson

Astma, KOL och covid-19, resultat från Luftvägsregistret Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster., Caroline Stridsman

Bilevelbehandling vid KOL, Pdf, 436.6 kB, öppnas i nytt fönster. Maria Hillman

Stipendiat föreläsning: Eksem, Pdf, 894.1 kB. Susanne Lundin

Uppdaterade riktlinjer för dymamisk spirometri, Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster. Andrei Malinovschi

Obstruktivitet på barnakuten och uppföljning Pdf, 820 kB, öppnas i nytt fönster. Anna-Karin Lundgren, Jenny Lindbom
Text

Senast publicerad: