1. Astma-Allergi och KOLsjuksköterskeföreningen (ASTA)

  Specialistsektionen för astma, allergi, och KOL-sjuksköterskor är en frivillig sammanslutning av sjuksköterskor, som är verksamma inom eller har ett intresse för ämnesområdet astma, allergi och Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL).

 2. Dermatologi Venereologi Sjuksköterskor i Sverige (DVSS)

  Kontakt: Alexandra Sjöholm Ordförande DVSS alexandra.sjoholm@vgregion.se

 3. Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF)

  Distriktssköterskeföreningen (DSF) är en politiskt och fackligt obunden yrkesförening för sjuksköterskor med specialistutbildning till distriktssköterska.

  Kontakt: Maria Öst-Backa, ordförande dsfsverige@gmail.com

 4. Föreningen för sjuksköterskor inom Öron, Näsa, Hals och Huvud-Halskirurgi (FÖNH)

  Föreningen för sjuksköterskor inom Öron, Näsa, Hals och Huvud- Halskirurgi FÖNH är en ideell förening som startade 1987. FÖNH arbetar för att främja kunskapsutvecklingen för sjuksköterskor inom området.

 5. Föreningen reumasjuksköterskor i Sverige (FRS)

  Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige (FRS) är öppen för sjuksköterskor som är verksamma inom eller intresserade av reumatologi och omvårdnad för barn och vuxna. Föreningen skapades 1985 för att främja forskning, ubildning och samarbete inom reumatologisk omvårdnad.

  Kontakt: Namn Caroline Bengtsson E-post: caroline.bengtsson@skane.se

 6. Handledning i omvårdnad, sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (HiO)

  Handledning i Omvårdnad (HiO)– sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening är en frivillig, riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor. Sektionens verksamhetsområde omfattas av yrkesmässig handledning i omvårdnad.

  Kontakt: Linda Sjöholm, ordförande Telefon: 0763-791688 linda.sjoholm@vgregion.se

 7. Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor (IFIS)

  Föreningens syfte är att verka för ett samarbete och erfarenhetsutbyte mellan landets infektionskliniker, samt att ge medlemmarna en fördjupad utbildning inom infektion och verka för utveckling inom infektionssjukvård.

  Kontakt: Cindra Wahrborg, ordförande cindra.wahrborg@regionuppsala.se

 8. Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK)

  Föreningens arbete syftar till att den kirurgiska patienten ska få en säker vård med hög kvalitet genom kompetent omvårdnad. Syftet är även att stärka den professionella rollen som specialistsjuksköterska- och avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och göra den självklar.

  Kontakt: Karolina Härle, ordförande info@nfsk.se