Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/sverigessjukskoterskorinomomradetsmarta.4.62e5211e171ac42ce6c12802.html.

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta (SSOS)

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta, SSOS vill lyfta fram, klargöra och stärka sjuksköterskans roll i arbetet med att lindra och behandla smärta genom att satsa på informationsspridning, utbildning, forskning och kvalitetsutveckling i området.

Namn Anna Unneby, Ordförande SSOS
Telefon: ordforande.ssos@gmail.com