Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/sverigeslungsjukskoterskorsintresseforening.4.4c68fa58172301364501026f.html.

Sveriges lungsjuksköterskors intresseförening

Sveriges Lungsjuksköterskors Intresseförening (SLIF)

SLIFs målsättning är att:

  • verka för god lungsjukvård
  • verka för att stimulera utveckling, utbildning och forskning inom lungsjukvård
  • utarbeta förslag till kurser och utbildningsplaner
  • möjliggöra utbyte av erfarenheter mellan olika sjukhus
  • informera om nyheter och litteratur rörande lungsjukvård
  • knyta internationella kontakter

Maria Olin, ordförande

namn.efternamn@forening.se