Du skickas nu vidare till https://www.snsf.eu/.

Svensk Njurmedicinsk sjuksköterskeförening

SNSF bildades 1985 av en grupp avdelningschefer. Antalet medlemmar var då 18 stycken. Ursprunget var dialysolyckan i Linköping där en dialyssjuksköterska fälldes. Avdelningscheferna uppmärksammade utbildning, säkerhet och ansvarsfrågor inom området dialys. Det som är skrivet om dialys i dagens SLS, Svensk Läkemedelsstandard, är till stora delar ett resultat av det arbete som då påbörjades.

Linda Afsenius, ordförande
Tfn: 031-3431316
linda.afsenius@vgregion.se