Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/svenskneurokirurgisksjukskoterskeforening.4.4c68fa5817230136450d4ea.html.

Svensk neurokirurgisk sjuksköterskeförening

Svensk Neurokirurgisk Sjuksköterskeförening

Amina Guenna Holmgren, ordförande
Telefon: 073-778 38 33
amina.guenna-holmgren@sll.se