Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/svenskforeningforsjukskoterskoridiabetesvard.4.17badfa01722c2fa1731011e.html.

Svensk förening för sjuksköterskor inom diabetesvård

Svensk förening för sjuksköterskor inom diabetesvård

 • SFSD:s uppgift är:
  att verka för sjuksköterskans professionella utveckling inom diabetesvården
 • att stimulera och medverka till vidareutveckling av den medicinska- och omvårdnadsvetenskapliga
  forskningen inom diabetesvården
 • att medverka till en likvärdig och kunskapsbaserad diabetesvård i alla delar av landet
 • att utgöra ett forum för remisser av utredningar avseende diabetesvården i Sverige
 • att utveckla samverkan med andra organisationer, nationellt och internationellt, som har betydelse
  för diabetesvårdens utveckling.

Kaija Seijboldt
kaija@sfsd.se