Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/foreningenforsjukskoterskorinomoronnasahalsochhuvudhalskirurgi.4.17badfa01722c2fa173f15b.html.

Specialistföreningen för öron- näs- och halssjuksköterskor

Specialistföreningen för Öron- Näs- och Halssjuksköterskor

Ylva Tiblom Ehrsson, ordförande
Tfn: 054-61 82 85
ylva.tiblom.ehrsson@surgsci.uu.se