Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/sjukskoterskoricancervard.4.17badfa01722c2fa173d29c.html.

Sjuksköterskor i cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i cancervård är en nationell ideell förening av sjuksköterskor verksamma inom cancervård.

Föreningen företräder professionens kunskapsområde inom cancervård med syfte att medverka till hälso- och sjukvårdens framåtskridande. Föreningen arbetar för att främja forskning, utveckling och utbildning inom cancervården.

Helena Ullgren
Telefon: 0700856658
helena.ullgren@sll.se