Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/sjukskoterskorforpalliativomvardnad.4.17badfa01722c2fa173b365.html.

Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad

Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad

Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) är en ideell yrkesförening för sjuksköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård.

SFPO vill verka för att förbättra den palliativa vården för patienter utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter.

Hanna Österholm
Medlemsansvarig SFPO
hanna.ljungros@gmail.com