Du skickas nu vidare till https://sfvh.se/.

Sektionen för hygiensjuksköterskor

Svensk Förening för Vårdhygien är ett forum för personer med professionellt intresse för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård, omsorg, tandvård och djursjukvård samt för infektionsepidemiologi, desinfektion och sterilisering inom vårdsektorn och för sådana medicintekniska produkter som kan medföra infektionsrisk.

Katarina Madehall, kontaktperson
katarina.madehall@kronoberg.se