Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/roligtforskningsforum.4.314e2ded18b826691e04231f.html.

Roligt forsknings forum (ROFF)

Roligt forskningsforum (Roff) är ett nationellt nätverk som bjuder in till diskussion och samarbete mellan sjuksköterskor inom alla områden med intresse för omvårdnadutveckling och forskning. De som träffas är etablerade forskare, forskande sjuksköterskor och kliniskt verksamma sjuksköterskor. I nätverket kan vi lära av varandra, formulera forskningsfrågor, hitta nationella samarbeten och bidra till utveckling, forskning och användning av omvårdnadsforskning. Vi träffas ca en gång i månaden på Svensk Sjuksköterskeförening med möjlighet till digital medverkan. Annonsering sker via sociala medier riktade till sjuksköterskor och genom att intresserade sprider informationen.

Kontaktperson: Veronica Lindström
Epost: veronica.lindstrom@umu.se