Du skickas nu vidare till https://sjukskoterskormottobak.com/.

Riksföreningen Sjuksköterskor mot Tobak

Sjuksköterskor mot Tobak ingår i paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak. Övriga yrkesnätverk är Läkare mot tobak, Psykologer mot tobak, Tandvård mot tobak samt Lärare mot tobak. Gemensamt vill vi skapa medvetenhet och påverka attityder i tobaksfrågan och stödja lokalt, regionalt och nationellt tobakspreventivt arbete. Tillsammans utvecklar vi information, utbildningar och material och deltar i nationellt och internationellt samarbete mot tobak.

Mona Wahlgren, ordförande
Mobil: 0704-476756
mona.wahlgren.gotland@gmail.com