Du skickas nu vidare till http://www.skolskoterskor.se/.

Riksföreningen för skolsköterskor

Riksföreningen för skolsköterskor är en ideell förening och dess firmatecknare är styrelsen som utövar verksamheten genom årsmötet och styrelsens arbete. Årsmötet genomförs årligen och är Riksföreningens högsta beslutande organ.

Susann Magnusson, ordförande
ordforande@skolskoterskor.se