Du skickas nu vidare till https://swenurse.se/sektionerochnatverk/riksforeningenforskolskoterskor.4.56c27215174bef4daeda14c.html.

Riksföreningen för skolsköterskor

Riksföreningen arbetar mot bakgrund av fyra områden; ”Ledning av elevhälsans medicinska insats”, ”Kompetensutveckling”, Hälsofrämjande arbete och forskning” och ”Kvalitetsutveckling nationellt och internationellt”.

Mia Göransdotter Hammar, ordförande

ordforande@skolskoterskor.se