Du skickas nu vidare till http://www.rsu.se/.

Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi

Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi arbetar aktivt för att utveckla och stärka urologisjuksköterskans yrkesfunktion, genom att sprida kunskap om urologisk vård och omvårdnad samt vara ett forum för erfarenhetsutbyte. Hos föreningen RSU får du en unik tillgång till information och utbildning samt ett nätverk inom urologin.