Du skickas nu vidare till https://www.trauma.se/.

Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma bildades för att bidra till utveckling inom traumaomhändertagandet längs hela vårdkedjan; prehospitalt, på akutmottagningen, röntgen, anestesi, operation, intensivvård och rehabilitering.

Agneta Brandt, ordförande
Mobil: 073-363 16 50
agnetabrandt@hotmail.com