Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/riksforeningenforsjukskoterskorinomaldreochdemensvard.4.2064505d1721dddde10a3d10.html.

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Riksföreningen verkar för kvalitet och utveckling inom vård och omvårdnad riktad till äldre människor och personer med demenssjukdom och för fram sjuksköterskans och specialistsjuksköterkans avgörande funktion.

Moana Zillén, ordförande
Telefon: 070-722 01 34
moana.zillen@gmail.com