Du skickas nu vidare till http://www.rfop.se/.

Logotyp för riksföreningen för operationssjukvård

Riksföreningen för operationssjukvård

1964 bildades Svensk Sjuksköterskeförenings Rikssektion för operationssköterskor. Syftet med föreningen var att operationssjuksköterskor från hela landet skulle träffas för fortbildning och erfarenhetsutbyte. Idag är Riksföreningen för operationssjukvård en professionsförening för operationssjuksköterskor och är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Vår förenings främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

Kristina Lockner, ordförande
rfop@rfop.se