Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/riksforeningenformedicinsktansvarigasjukskoterskorochmedicinsktansvarigaforrehabilitering.4.2064505d1721dddde109a65a.html.

Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering(MAS-MAR)

Kerstin Carlsson, ordförande
kerstin.carlsson@savsjo.se