Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/riksforeningenformedicinsktansvarigasjukskoterskorochmedicinsktansvarigaforrehabilitering.4.2064505d1721dddde109a65a.html.

Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering(MAS-MAR)

Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering är en riksomfattande professionell sammanslutning av MAS-MAR medlemmar inom primärkommunal hälso- och sjukvård.

Riksföreningen ska bevaka och främja utveckling och medlemmarnas gemensamma intressen i MAS/MAR-rollerna genom
· att medverka till hälso- och sjukvårdens framåtskridande
· att främja forskning, utveckling och utbildning inom medlemmarnas funktionsområde
· att främja samarbete med nationella och internationella nätverk/riksföreningar.

Kerstin Carlsson, ordförande
Telefon: 0381-422 80
kerstin.carlsson1@eksjo.se