Du skickas nu vidare till https://aniva.se/.

Logotyp Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård

Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionsförening för specialistsjuksköterskor och studerande som i huvudsak är verksamma inom anestesi och intensivvård och närliggande områden. Riksföreningens verksamhetsområde omfattas av den perioperativa processen, som inkluderar anestesi och pre-och postoperativ vård, samt smärtbehandling och intensivvård.