Du skickas nu vidare till https://psykriks.se/.

Logotyp psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor

Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor (PRF), Swedish Association of Psychiatric and Mental Health Nurses, är en yrkesorganisation för sjuksköterskor verksamma inom det psykiatriska vård- och omsorgsområdet.