Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/ortopedisjukskoterskorisverige.4.2064505d1721dddde10986b5.html.

Ortopedisjuksköterskor i Sverige (OSIS)

Alla sjuksköterskor som är verksamma inom- eller har ett intresse för ortopedi, är välkommna till oss. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda både patienterna och deras närstående kompetent och högkvalitativ vård, bemötande och behandling. OSiS arbetar för att stimulera förbättringsarbetet och för att implementera ny kunskap.

Samuelsson Bodil, ordförande
0707584357
OSISstyrelse@gmail.com