Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/natverketsomnochhalsa.4.2064505d1721dddde10984ef.html.

Nätverket sömn och hälsa

Nätverket Sömn och Hälsa bildades våren 2004, och är ett nätverk för dig som i din profession möter människor med sömnproblem.
Nätverkets intentioner är att olika intresseområden inom ”Sömn och Hälsa” kan samordnas och bidra med idéer, förändringsarbeten från ny eller befintlig forskning och från erfarenhetsbaserad kunskap.

Pernilla Garmy, ordförande
Telefon: 044-2503877
pernilla.garmy@hkr.se