Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/natverketforrehabiliteringssjukskoterskor.4.62e5211e171ac42ce6c14202.html.

Nätverket för rehabiliteringssjuksköterskor (NR))

Nätverkets roll är att stärka upp och tillvarata Rehabiliterings-sjuksköterskans unika kompetens och professionella utveckling.