Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/nationelltnatverktransplantationskoordinatorerorgandonation.4.21c1e38d175977459262d881.html.

Nationellt nätverk transplantationskoordinatorer organdonation

NNTO är ett professionellt nätverk vars syfte är att samla Sveriges Transplantationskoordinatorer och att verka för professionell utveckling inom organdonation och transplantation, utgöra ett forum för remisser av utredningar avseende organdonation och transplantationsverksamhet i Sverige samt utveckla samverkan med andra nationella och internationella organisationer som har betydelse för organdonation och transplantations utveckling.

Transplantationskoordinatorer från Sveriges transplantationsenheter.

Sahlgrenska --- OFO Mellansverige --- Region Skåne