Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/nationellanatverketforforskningssjukskoterskor.4.5763722218af96334cf3f98b.html.

Logotyp Distrikssköterskeföreningen i Sverige

Nationella nätverket för forskningssjuksköterskor

Sabine Lindén, ordförande
tassitimes@gmail.com