Du skickas nu vidare till https://www.nfsk.se/sv.

Logotyp Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård

Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård

Föreningens arbete syftar till att den kirurgiska patienten ska få en säker vård med hög kvalitet genom kompetent omvårdnad.

Syftet är även att stärka den professionella rollen som specialistsjuksköterska- och avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och göra den självklar.

Karolina Härle, ordförande
info@nfsk.se