Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/foreningenforhandledningiomvardnad.4.2064505d1721dddde1093927.html.

Handledning i omvårdnad, sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (HiO)

Linda Sjöholm, ordförande
Telefon: 0763-791688
linda.sjoholm@vgregion.se