Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/foreningenforhandledningiomvardnad.4.2064505d1721dddde1093927.html.

Handledning i omvårdnad, sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (HiO)

Yvonne Wallberg Andersson, ordförande
Mobil: 0766-31 23 52
yvonne.wallberg.andersson@gmail.com