Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/sektionforhandledningiomvardnad.4.2064505d1721dddde1093927.html.

Handledning i omvårdnad, sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (HiO)

Handledning i Omvårdnad (HiO)– sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening är en frivillig, riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor. Sektionens verksamhetsområde omfattas av yrkesmässig handledning i omvårdnad.

Linda Sjöholm, ordförande
Telefon: 0763-791688
linda.sjoholm@vgregion.se