Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/foreningenreumasjukskoterskorisverige.4.62e5211e171ac42ce6c12607.html.

Föreningen reumasjuksköterskor i Sverige (FRS)

Namn Bita Nourozian
Telefon: 0707-821847, mail: bita.nourozian@sll.se

bita.nourozian@sll.se