Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/foreningenreumasjukskoterskorisverige.4.62e5211e171ac42ce6c12607.html.

Föreningen reumasjuksköterskor i Sverige (FRS)

Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige (FRS) är öppen för sjuksköterskor som är verksamma inom eller intresserade av reumatologi och omvårdnad för barn och vuxna.

Föreningen skapades 1985 för att främja forskning, ubildning och samarbete inom reumatologisk omvårdnad.

Namn Bita Nourozian
Telefon: 0707-821847. E-post: bita.nourozian@sll.se

bita.nourozian@sll.se