Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/foreningenforsjukskoterskorinomoronnasahalsochhuvudhalskirurgi.4.17badfa01722c2fa173f15b.html.

Föreningen för sjuksköterskor inom Öron, Näsa, Hals och Huvud-Halskirurgi

Föreningen för sjuksköterskor inom Öron, Näsa, Hals och Huvud-Halskirurgi

Föreningen för sjuksköterskor inom Öron, Näsa, Hals och Huvud- Halskirurgi FÖNH är en ideell förening som startade 1987. FÖNH arbetar för att främja kunskapsutvecklingen för sjuksköterskor inom området.

kontakt.fonh@gmail.com