Du skickas nu vidare till https://fsgs.se/.

Logotyp Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige

Föreningen för sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige, FSGS är en professionell sammanslutning för legitimerade sjuksköterskor verksamma inom eller med intresse för gastroenterologisk vård. Föreningen är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening.