Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/astmaallergiochkolsjukskoterskeforeningen.4.62e5211e171ac42ce6c14897.html.

Astma-Allergi och KOLsjuksköterskeföreningen (ASTA)

Specialistsektionen för astma, allergi, och KOL-sjuksköterskor är en frivillig sammanslutning av sjuksköterskor, som är verksamma inom eller har ett intresse för ämnesområdet astma, allergi och Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL).