Samarbetspartners

Här hittar du länkar och kontaktuppgifter till våra samarbetspartners.

European federation of Nurses Association
http://www.efn.be/ Länk till annan webbplats.

Sjuksköterskors samarbete I Norden
https://ssn-norden.dk/en/ Länk till annan webbplats.

The International Council of Nurses (ICN)
http://www.icn.ch/ Länk till annan webbplats.

Vårdförbundet
www.vardforbundet.se Länk till annan webbplats.

Sveriges Arbetsterapeuter
www.fsa.se Länk till annan webbplats.

Fysioterapeuterna
http://www.fysioterapeuterna.se/ Länk till annan webbplats.

Svenska Läkaresällskapet
www.sls.se Länk till annan webbplats.

Ideell Arena
www.ideellarena.se Länk till annan webbplats.

Studentlitteratur
www.studentlitteratur.se Länk till annan webbplats.

Liber
www.liber.se/ Länk till annan webbplats.

Sjuksköterskornas Pensionärsklubb (SPK) i Stockholms län
Kontaktperson: Britt Ebbeskog
E-post: bebbeskog@gmail.com

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.