Erfarenhet - vår bästa förberedelse i pandemin

Svensk sjuksköterskeförenings vice ordförande, Oili Dahl

Tyvärr verkar covid-19 dra igång på allvar igen och pressen på hälso- och sjukvården ökar för varje dag. Flera sjuksköterskor kommer att åter arbeta i enheter som inte är deras vanliga arbetsplatser med delvis nya arbetsuppgifter och nya patientgrupper. Detta kräver mod, teamarbete och sjuksköterskans ledarskap både i vårdteamet som på alla ledningsnivåer.

Vårdmiljöerna behöver organiseras så att smittspridning förhindras, patienter behöver involveras i vården och kommunikation med närstående tryggas. Arbetssätt med skyddsutrustning och läkemedelshantering behöver igen ses över.

Jag ser just detta hända åter inom intensivvården. Behovet av nya intensivvårdsplatser ökar fort. Vårens ansträngningar, minnen och känslor är kvar, delvis obearbetade. Men vår erfarenhet ger oss trygghet. Nu om någonsin gäller att vi arbetar ihop, visar stöd och förståelse för varandra.

Oili Dahl

Vice ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, utbildningschef, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Leg. Sjuksköterska, med. Dr.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar