Världens legitimerade sjuksköterskor har och gör fortfarande heroiska insatser i kampen mot covid-19

Ami Hommel

I januari 2020 var det ingen som kunde förutspå hur covid-19 skulle påverka hela världen. Vi kan konstatera att trots en misströstan när alla våra trevliga planerade event som skulle ske under det år som WHO har utlyst till ”Sjuksköterskorna och barnmorskornas år” har blivit skjutna på framtiden så har sjuksköterskor (med rätta) hyllats världen över.

I Sverige har legitimerade sjuksköterskor oavsett arbetsplats påverkats. De som arbetar på lärosäte ställde om till digital undervisning och kämpade med att se till så att VFU-platser fungerade framför allt med fokus att se till så termin 6 studenter och specialistsjuksköterskestudenter kunde examineras i juni och hade möjlighet att börja arbeta. Inom vården startade snabbutbildningar för att kunna stödja dem som arbetade närmast de mycket svårt sjuka patienterna på IVA. Särskilda covidavdelningar startades upp och sjuksköterskor har mer eller mindre frivilligt flyttats till dessa avdelningar. På andra avdelningar vittnar personalen om en sommar med mycket svårt sjuka patienter, korta vårdtider och hårt tryck. Precis som inom äldreomsorgen infördes snabbt besöksförbud, trots det smittades många sköra äldre av covid-19 och många registrerades som avlidna i covid-19.

Rapporteringen om antalet avlidna ser olika ut, en del rapporterar endast de som dött på sjukhus. Sverige har en hög dödlighet, men siffran kommer förmodligen att korrigeras framöver. I Läkartidningen 35–36 som kom ut i augusti redovisas en journalgranskning från region Östergötland som visade att majoriteten av de med bekräftad covid-19 utanför sjukhus hade bakomliggande sjukdomar. I 15% av dödsfallen bedömdes covid-19 vara den direkta orsaken till dödsfallet. Regionen har även startat en journalgranskning för de patienter som avlidit med covid-19 på sjukhus.

I Sverige ökar smittspridningen men samtidigt provtas fyra gånger så många personer nu jämfört med våren. Vi får hoppas att trycket på sjukvården inte ökar. Det viktigaste är att vi hjälps åt att sprida goda hygienrutiner, håller avstånd och håller ut. Var stolta och ta hand om er!

Publiceringsdatum:

Fler artiklar