Marit Silén 2

I mitten av mars kom det besked som vi sedan en kort tid tillbaka hade anat skulle komma – all undervisning på våra lärosäten skulle bedrivas på distans under resten av terminen på grund av covid-19. Men utbildningen inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen består ju inte bara av undervisning som bedrivs på lärosätet utan också av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom kommuner och regioner. Hur skulle det gå med denna i en tid när vård- och omsorgsverksamheter ställdes inför en helt ny sjukdom och trycket på dem ökade markant?

Vi har sedan tidigare väl upparbetade former för samverkan som gjorde att vi snabbt kunde gå in i ett skede med mer intensiv samverkan. Från Region Gävleborg, där huvuddelen av VFU:n bedrivs, var målsättningen klar, nämligen att så långt som möjligt se till att alla studenter skulle kunna genomföra sin planerade VFU. Vi har haft veckovisa avstämningsmöten där vi har gått igenom dagsläget och diskuterat hur vi kan säkerställa att studenterna har möjlighet att uppnå lärandemålen när exempelvis avdelningar behöver ställa om sin verksamhet med kort varsel. Tack vare detta goda samarbete kommer nya sjuksköterskor och sjuksköterskor specialistutbildade inom anestesi eller intensivvård att snart bli ett välkommet tillskott till vården och omsorgen.

Även om denna termin nu går mot sitt slut har vi tillsammans börjat planera för en hösttermin som vi ju inte vet hur den kommer att se ut, men där vår gemensamma strävan är densamma – att undvika att ställa in VFU och istället se hur vi utifrån våra respektive organisationer kan vara flexibla med hur och när den kan genomföras. Att inte sänka kvaliteten men finna nya möjligheter för att uppnå den och att hålla fast vid att ensamma kan vi inte uppnå det men tillsammans är det möjligt!

Publiceringsdatum:

Fler artiklar