Charlotta George

Jag har varit sjuksköterska i 30 år, specialiserad inom intensivvård, arbetat med patientsäkerhetsfrågor som chef i vården och nu som sakkunnig och chief nurse officer på Socialstyrelsen. Aldrig någonsin har det varit så självklart och uppenbart att patientsäkerhet och arbetsmiljö går hand i hand. Vi ser att säkerheten både för patienter och för medarbetare i hälso- och sjukvården ställs på sin spets när diskussioner kring basal hygien och smittspridning, fördelning av skyddsutrustning och prioriteringar av insatser dagligen förs.

Jag är otroligt imponerad och stolt över hur vården och alla dess medarbetare ställt om och gjort sitt yttersta under denna pandemi! Det är insatser som varit omöjliga om vi inte tillsammans hade löst alla de utmaningar vi ställts inför men också för att varje enskild medarbetare tagit ett otroligt stort ansvar och bidragit med sin kunskap, sitt mod och sitt stora engagemang för att skapa en så säker och god vård som möjligt för patienten. Här finns sjuksköterskorna i absoluta fronten och betydelsen av deras kunskap blir så otroligt tydlig. Vi ser nu att sjuksköterskornas betydelse lyfts fram både här i Sverige men också runt om i världen. WHO har utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år och publicerat den viktiga rapporten ”State of the Worlds Nursing 2020”
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/aktorer-i-omvarlden/internationella-dagar/ Länk till annan webbplats.

I januari i år lanserade Socialstyrelsen landets första nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet. I den lyfter vi fram ett antal grundläggande förutsättningar och prioriterade fokusområden. Vi betonar särskilt behovet av ledarskap, kunskap och kompetens och säkerhetskulturens betydelse. Säkra och tillförlitliga processer, att ha en riskmedvetenhet och beredskap inför det oväntade och att snabbt kunna ställa om sin verksamhet är centrala områden. Aldrig hade vi kunnat ana hur snabbt situationen i världen skulle ändras och innehållet i handlingsplanen komma i skarpt läge. Jag läser den med nya ögon och reflekterar över att vi både har kommit långt men också att vi har väldigt mycket kvar att göra! https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-1-6564.pdf Länk till annan webbplats.

Men för att vården ska vara uthållig och vi ska mäkta med vårt stora långsiktiga uppdrag krävs det också att vårdens medarbetare ges möjlighet till vila och återhämtning, att det finns möjlighet till samtal och psykosocialt stöd och när det lugnat sig lite – att vi inte glömmer utan att vi ger oss tid och utrymme att analysera och ta med oss alla lärdomar in i framtiden.

Bästa hälsningar

Charlotta George, Chief Nurse Officer CNO

Publiceringsdatum:

Fler artiklar