ur en utredares perspektiv

Det är många tankar som snurrar dessa dagar. Oron för nära och kära, för vänner som jobbar i vården, pandemin väcker funderingar. Livet i hälso- och sjukvården blir aldrig mer detsamma. Det finns ett före och efter.

Anna Nergårdh

Jag tänker på förslagen i vårt huvudbetänkande, En reform för ett hållbart hälso-och sjukvårdssystem, som just nu är ute på remiss. Mycket där handlar om samverkan mellan huvudmän, personcentrering, och kommunens hälso-och sjukvård. Hur systemet inte givit rätt förutsättningar, vad vi behöver göra för att komma till rätta med såväl kompetens- som materialförsörjning för att säkra vården av de mest sårbara. Den insikten kommer sig mycket av den entydiga bilden från MAS:ar vi träffat i olika delar av landet – hur ensamma man ofta känner sig i sitt hälso- och sjukvårdsansvar. Hur viktigt det uppdraget är ser vi verkligen nu. Och hur viktigt det är att det finns rätt förutsättningar för det!

Bland annat det här, och mycket mer om sjuksköterskans avgörande roll i den nära vården, lyfter WHO i State of the World´s Nursing 2020 – Investing in education, jobs and leadership. Bredden i uppdraget, hur det måste motsvaras av utbildningen, möjligheten till karriär såväl inom klinik som forskning och undervisning, den specifika kompetensen inom hälsofrämjande och förebyggande insatser, behovet av team och interprofessionell samverkan. Att strukturer som bevakar och verkar för detta måste finnas i hela systemet, i den nationella hälso- och sjukvårdsstrukturen. Jag hoppas att våra förslag ska bidra starkt till den utveckling som rapporten skriver om!

Mot bakgrund av det är det förstås glädjande att många nu söker sig till sjuksköterskeutbildningen. Särskilt stolt är jag själv över att det nu finns inte mindre än tre blivande sjuksköterskor i den närmsta släkten – på väg in i yrket eller som just gjort sitt yrkesval. Värmer såklart hjärtat hos en sjuksköterskedotter! Kommer aldrig sluta lyfta yrkets avgörande roll i den nära vårdens olika delar. Men också förstås fortsätta lyfta vikten av goda förutsättningar att verka som sjuksköterska – det som WHO-rapporten egentligen handlar om: möjligheten till ett hållbart yrkesliv med alla de möjligheter att utvecklas som yrkesperson och människa som sjuksköterskeyrket ger.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar