Lisa Petersson

Alla i samhället påverkas av den nu pågående Covid-19 pandemin. Personligen blir jag blir påverkad såväl i min vardag som specialistsjuksköterskestudent men också som handledare på Klinisk utbildnings avdelning (KUA) på Skånes universitetssjukhus.

Som student fick vi över en helg gå från att ha planerad undervisning på högskolan till att allt skulle digitaliseras. Både Malmö Universitet och Högskolan i Kristianstad valde redan innan regeringen tog beslutet att genomföra detta. Det visar på ett ansvarstagande och jag vill ge stor eloge till båda för att vilja fortsatt hålla en hög standard på utbildningen och ett driv att göra det bästa möjliga av rådande situation. Som student saknar man rutinen att ta sig iväg till skolan och att inte ha sina kursare att diskutera med på rasten. Mer lärandet fortsätter ändå även fast vardagen är saknad.

Att lärandet fortsätter är av högsta vikt, nu mer än någonsin, speciellt för att vi ska kunna få ut våra nyfärdiga kollegor i vården. Målet är därför att studenternas VFU ska fortgå så långt som det är möjligt. Vi på KUA har därför genomfört en del ändringar i hur introduktionen ges till studenterna för att minska risken för smittspridning. Det finns även en plan att min avdelning ska ta emot Covid-19 positiva patienter sist på kliniken för att KUA ska hållas öppet så länge som möjligt, detta för att säkerställa praktiken och lärandet. Jag är stolt att i en tid som denna kunna bidra till nytt lärande, såväl mitt eget som till mina studenters!

Publiceringsdatum:

Fler artiklar