Att befinna sig i stormens öga-rapport från Skåne

Christine Kumlien

Jag har en kombinationstjänst som professor vid Malmö universitet och Skånes universitetssjukhus. Det är verkligen en speciell tid just nu. Som professor ser jag hur klinisk forskning stannar av vilket får konsekvenser på många sätt och mycket skjuts på framtiden. Jag sitter i en ändlös rad av Zoom möten och undervisar på distans. På den kärlkirurgiska avdelning där jag arbetar 20% upplever jag hur vården mobiliserar sig.

Skåne befinner sig i stormens öga och det är oroväckande lugnt. Jag ser också hur sjuksköterskorna reser sig väl medvetna om sitt värde under den rådande pandemin. För bara ett halvår sedan möttes jag av en uppgivenhet där sjuksköterskors röster inte blev hörda med liten möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Nu ser jag stolta sjuksköterskor som ser sin betydelse för att vi ska klara av den allvarliga situation som råder. Det är klart att det finns en rädsla för det okända och hur det kan komma att drabba var och en. Men aldrig jag hör en tvekan om att man vill bidra och göra sitt bästa för att patienterna ska få omvårdnad och sjukvården ska stå pall. Även jag vill bidra och kommer att utöka min kliniska tjänstgöring i den takt som behövs.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar