Det är en omvälvande tid nu

Massiv aktivitet pågår dygnet runt på sjukhuset för att skapa vårdplatser för svårt sjuka människor som drabbats av Covid-19. Vi är mitt i en oerhört krävande påfrestning för vården, ett behov som ökar varje dygn. Vi befinner oss i en situation som flera av oss inte upplevt i sin yrkesverksamma tid och förmodligen aldrig mera kommer att göra.

Oili Dahl

Samhället räknar med oss sjuksköterskor. Och vi gör betydande insatser varje dag. Alla vi bidrar med vår kunskap på olika sätt.

Eftersom pandemin innebär ett omfattande behov av intensivvård måste vi frigöra personal från andra verksamheter och många behöver nu arbeta med nya områden och uppgifter i vården. Det är stor omställning för medarbetare och för vården. Alla i teamet har en plats, alla behövs. Nu frågar vi oss: Vad kan jag/vi göra tillsammans för att ofta bota, alltid ge god omvårdnad och alltid lindra?

Samhället förväntar sig att vi skall ta hand om alla som behöver oss och vi kommer att göra vårt bästa. Vi måste nu alla och var och en, använda vårt goda omdöme, hämta kraft från professionsetik och fatta de bästa besluten för situationen vi står inför.

Oili Dahl

Vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

Utbildningschef, Omvårdnad Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård Karolinska Universitetssjukhuset

Publiceringsdatum:

Fler artiklar