Maria Öst-Backa

I min vardag finns jag på 1177 Vårdguiden på telefon. Överbelastningen är enorm! Undanträngningseffekten för den som behöver oss är mycket stor. I en kö på timmar finns de med andra akuta besvär. Vad är viktigt här och nu i den situationen?

Maria Öst-Backa

Vad jag slås av är den låga kunskapsnivå bland delar av befolkningen gällande egenvård. Om jag ser bortom detta är mitt krav att egenvård blir ett område i skolan från första början. Vad är det som gör att vi saknar febertermometrar? Varför förstår vi inte att är man påverkad med hög feber behöver febernedsättande ges i dosering som är adekvat och för barn/kg kroppsvikt liksom råd att hålla sig sval, ge vätska mm. Detta är återkommande i förkylningstider men extremt nu. Oron i samhället är stor, andra länder gör annorlunda och detta förstärker vår oro. Vi behöver draghjälp av all media inte motsats förhållanden.

Jag bidrar även genom att introducera sjuksköterskor som kan omprioritera sin vardag för att hjälpa ett samhälle i kris. Om vi tar oss igenom detta kommer vi att ha berikats på många sätt. Distriktssköterskor måste ha förutsättning att arbeta hälsofrämjande! Hjälp till självhjälp är viktigt!

Publiceringsdatum:

Fler artiklar