Ulrica Nilsson

Vid Sveriges lärosäten arbetar vi intensivt med att utbildningen ska fortgå. Vi lägger om till distansutbildning, med allt vad det innebär och har kontinuerlig kontakt med den kliniska verksamheten vad gäller våra studenter som gör sin VFU. Vi är en viktig kugge i maskineriet i att utbilda nya kollegor som ska fylla på i leden.

Jag har en förenad anställning som professor vid Karolinska institutet och som specialistsjuksköterska vid Karolinska sjukhuset. När Covid 19 pandemin var ett faktum var det självklart för mig att ikläda mig sjukhuskläderna och arbeta extra vid den postoperativa avdelning där jag har min kliniska tjänstgöring. Att vara där jag behövs som mest. Mitt arbete som professor och lärare har på intet sätt avstannat men vissa av mina arbetsuppgifter kan skjutas upp och vissa kan göras efter kontorstid. Vid Sveriges lärosäten arbetar vi intensivt med att utbildningen ska fortgå. Vi lägger om till distansutbildning, med allt vad det innebär och har kontinuerlig kontakt med den kliniska verksamheten vad gäller våra studenter som gör sin VFU. Vi är en viktig kugge i maskineriet i att utbilda nya kollegor som ska fylla på i leden.

Jag är och förblir en stolt sjuksköterska och att få bidra med min kliniska kompetens under den extrema situation vi befinner oss i, är ett kall.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar