Ami Hommel

WHO har utnämnt år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Ett år då världen skulle påminnas om den stora betydelsen sjuksköterskor och barnmorskor har för att i arbetet med att förbättra den globala hälsan. Ingen kunde vid utlysningen förutse pandemin Covid19 och den stora betydelse som sjuksköterskor har för hälsa och liv.

Vi sjuksköterskor har ett stort förtroende och ett ansvar för att förmedla korrekt information och att bistå med råd till alla personer som utför egenvård.

Ett stort problem är alla rykten som cirkulerar i framförallt sociala medier. Vi sjuksköterskor behöver vara källkritiska och inte förmedla uppgifter som inte går att kontrollera.

Vi behöver också både följa och förmedla de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sex tips på vad vi behöver tänka på när vi bedömer information.

"6 tips - tänk på det här när du bedömer information" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar