Teamets kommunikation inom vård och omsorg

Enligt Socialstyrelsens beräkningar inträffar cirka 110 000 vårdskador
årligen i den svenska hälso- och sjukvården, vilket betyder att cirka åtta
procent av patienterna drabbas. Många av dessa skador kan undvikas. Bristande kommunikation mellan patienter och vårdpersonal, men också inom och mellan professionella yrkesgrupper, anges vara en av de vanligaste orsakerna till vårdskador.

Kommunikation är mer än ett sätt att sända och ta emot information. Alla parter som är inblandade i kommunikationen har egna erfarenheter, referenser och tolkningar som påverkar kommunikationsprocessen. Även om man själv är helt säker på att ett budskap har levererats kristallklart kan man bli förvånad över att det missförstås. Effektiv kommunikation är den centrala delen av ett bra teamarbete inom vård och omsorg. I detta arbete och i teamet har sjuksköterskor en nyckelroll.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Teamets kommunikation.pdf Pdf, 113 kB. 113 kB 2020-11-12 10.00

Senast publicerad: