Säkerhet i vård och omsorg

Säkerhet i vård och omsorg

Alla patienter1 har rätt till en god och säker vård. De har också rätt att förvänta sig att inte behöva riskera skada på grund av misstag som hade kunnat undvikas. De personer som arbetar i vården har rätt att arbeta i en miljö där de i så liten utsträckning som möjligt riskerar att göra misstag och utsätta patienter för risker och lidande.

Vårdskador och brister i patienternas säkerhet är inte något nytt men under
senare år har säkerhetsarbetet i vården fått en intensiv uppmärksamhet.
Orsaken till detta är internationell forskning som från 1990-talet och framåt
visar att vårdskador som ger förlängd vårdtid, återinskrivningar, sårinfektioner
och läkemedelsbiverkningar uppkommer vid närmare vart tionde vårdtillfälle.
Förutom det lidande som vårdskador orsakar så kostar de mycket pengar som
skulle kunna användas för bättre ändamål

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Säkerhet i vård och omsorg.pdf Pdf, 127 kB. 127 kB 2020-11-11 14.35

Senast publicerad: